Object For Review


Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe

Editor: Ewa Ciszewska
Editor: Mikołaj Góralik
Date: 2018
Language: Polish
Short Title:
URL:
Rights:
Abstract:

W tomie ukazano kontakty filmowe między kinematografiami polską, czeską i słowacką. Autorzy – filmoznawcy, a zarazem bohemiści z kraju i zagranicy – podjęli zagadnienia współpracy instytucjonalnej, historii pojedynczych wspólnych projektów, a także kwestie adaptacji, edukacji filmowej czy wizerunku służb specjalnych w filmach.

Książka ma charakter naukowy, ale satysfakcję z jej lektury odniesie także odbiorca niezajmujący się profesjonalnie relacjami polsko-słowacko-czeskimi […]. Mamy do czynienia z pierwszą monografią poświęconą temu zagadnieniu. W dotychczasowych publikacjach podejmujących tematykę relacji polsko-czesko-słowackich problemom relacji filmowych poświęcone były zaledwie nieliczne teksty. Prezentowana książka zawiera omówienie tych relacji zarówno na poziomie oficjalnej współpracy międzynarodowej, jak i pojedynczych filmów, odnosi się też do lat przedwojennych, okresu socjalistycznego oraz czasów po roku 1989. Stanowi dzięki temu opracowanie dość wyczerpujące. […] Pisząc o filmach, autorzy tworzą przy okazji obraz współpracy politycznej, artystycznej, zwracają uwagę na kwestie kulturowe, przez co publikacja ma charakter nie tylko filmoznawczy, lecz także politologiczny i kulturoznawczy.

Copy available:
Series:
Series Number:
Volume:
Number of Volumes:
Edition:
Place:
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publisher's URL: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/polsko-czeskie-i-polsko-slowackie-kontakty-filmowe/
Number of Pages: 278
ISBN: 978-83-8142-068-6
Review copy: reviewed in #8