Object For Review


##plugins.generic.objectsForReview.public.coverPage.altText##

Obrazy (z) kolektivizace. Výukové DVD k problematice transformace venkova v padesátých a šedesátých letech 20. století

Contributor: Jaroslav Pinkas et al.
Date:
Language:
Short Title:
URL:
Rights:
Abstract:

DVD Obrazy (z) kolektivizace by mělo pomoci učitelům s výukou soudobých dějin. Nabízí tematicky koncipované kompozice audiovizuálních materiálů, doplněné metodickými podněty a pracovními listy. Každý klip je popsán a opatřen charakteristikou zdroje, možnými otázkami, metodickými podněty a historickým komentářem, který zasazuje dění v ukázce do patřičných souvislostí. DVD obsahuje celkem 150 filmových klipů z 32 českých a slovenských filmů v celkové délce 332 minut a dalších 36 ikonografických dokumentů (plakáty, karikatury, obrazy nebo fotografie). Není tedy možné (ani účelné) použít v rámci výuky veškerý materiál. Není to ani smyslem tohoto kompletu. DVD lze vnímat jako databanku různých materiálů, ze které si uživatel vybírá podle svých preferencí či spíše podle svých učebních plánů a didaktických záměrů. V úvodu DVD najde uživatel řadu metodických textů navrhujících způsoby práce s materiálem a také 32 již připravených výukových jednotek na různá témata, od rozkulačení až po proměny obrazů komunistické utopie.

 

Autorský tým vnímá proces kolektivizace především jako nástroj komunistické strany k ovládnutí venkova, a to s využitím celého spektra donucovacích metod, od administrativních a ekonomických až po tvrdou perzekuci. Přirozené vývojové trendy proměny venkova a zemědělského hospodaření probíhající ve svobodných společnostech byly v našich podmínkách dynamizovány nepřípustnými prostředky, včetně využití přirozeného (mnohdy oprávněného) sociálního napětí k třídní konfrontaci mezi majetnými a nemajetnými. DVD zachycuje sociální poměry tradičního venkova, jeho svébytné kulturní normy a hodnoty a proces jeho transformace v 50. a 60. letech. Ukazuje metody a formy zakládání JZD, způsoby jejich hospodaření i tradiční politické rituály. DVD přináší kromě „fakticity“ kolektivizace také materiály k analýze proměny jejího obrazu. Nabízí témata proměny obrazu kolektivizace od 50. let přes Pražské jaro až po normalizaci. DVD lze použít k mediální výchově, neboť nabízí analýzu forem mediálních reprezentací. Na příkladu kolektivizace tak lze demonstrovat principy fungování mediálních produktů. Každá kapitola je opatřena metodikou, která obsahuje historický kontext tématu a zároveň metodické podněty k jeho realizaci, včetně klasifikace jednotlivých aktivit do revidované Bloomovy taxonomické tabulky.

Copy available: No
Distributor:
Genre:
Format:
Running Time:
Review copy: available for review