Object For Review


##plugins.generic.objectsForReview.public.coverPage.altText##

Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let

Author: Lucie Česálková
Date: 2014
Language: Czech
Short Title:
URL:
Rights:
Abstract:

Monografie věnovaná problematice českého krátkého filmu jakožto zakázkového produktu, jenž zpravidla vznikal v návaznosti na klíčové sociální kampaně státu. Krátké filmy jsou zde tudíž nahlíženy jako mediální kanály komunikace občanské výchovy a politiky. Stěžejními tématy analýzy jsou koncepty poznání, práce, občanství a vkusu.

Monograph devoted to problems of Czech short film as a custom product that generally originated in relation to key social campaigns of the state. Short films are therefore seen as media channels through which the state communicated its civics and politics. The main topics of the analysis are concepts of knowledge, work, citizenship and taste.

Copy available: Yes
Series:
Series Number:
Volume:
Number of Volumes:
Edition:
Place: Praha
Publisher: Národní filmový archiv
Publisher's URL:
Number of Pages: 430
ISBN:
Review copy: available for review