Return to Article Details Evgenii Margolit: <i>Zhivye i mёrtvoe. Zametki k istorii sovetskogo kino 1920-1960kh</i>