(1)
Owen, J. L. Film – náš pomocník. České krátké Filmy 50. Let. Film – Our Helper. Czech Short Films of the 1950s. APP 2017.