Return to Article Details "Aparat" chy "dyspozytyv"? Notatky pro vyrobnytstvo obrazu i vyrobnytstvo subiekta v kino Download Download PDF